Stärk barnhälsovården i Västmanland

Motion LTV 160763

Datum

2016-05-16

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Joakim Widell (KD)

Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell, samtliga kristdemokraterna, har den 16 maj 2016 lämnat in en motion om att stärka barnhälsovården i Västmanland.

 

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 23 november 2016 §152

  • Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av