Motion om centraliserad smittspårning

Motion LTV 160785

Datum

2016-05-18

Mikael Andersson Elfgren och Stephanie Bruksgård, båda moderaterna, har den 18 maj 2016 lämnat in en motion om centraliserad smittspårning.

 

Regionfullmäktige beslutade 2017-02-22 §20 att:

Bifalla motionen.

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av