Interpellation om nya primärvårdsgränser för fysioterapi

Interpellation LTV160910

Datum

2016-06-10

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson, kristdemokraterna, ställer i interpellation inlämnad den 10 juni 2016 följande frågor;

  • Hur ser risk- och konsekvensanalysen ut för att säkra träningsmöjligheter och tillgång till fysioterapi om företag läggs ner?
  • På vilket sätt anser majoriteten att de nya reglerna stödjer patienternas rätt att välja annan vårdgivare, utifrån gällande patientlag?
  • På vilket sätt främjar de nya reglerna en starkare samverkan med näringslivet?

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige den 21 juni 2016.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av