Interpellation om hälsoekonomi inom Landstinget Västmanland

Interpellation LTV160893

Datum

2016-06-08

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson, centerpartiet, ställer i interpellation inlämnad den 8 juni 2016 följande frågor:

  • Har Landstinget Västmanland idag något arbete inriktat mot hälsoekonomi, i den egna verksamheten eller i samarbete med andra, exempelvis Landstinget Sörmland?
  • Vad har, i så fall, ett sådant arbete explicit mynnat ut i?
  • Innebär en utveckling av arbetet med hälsoekonomi att Landstinget Västmanland kommer att inrätta en tjänst som hälsoekonom?

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige den 21 juni 2016.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av