MOFFA i ett helhetsperspektiv

Interpellation LTV 130164

Datum

2013-02-11

Författare

Anna-Lena Henriksson (KD)

Nyckelord

familjeläkare, hembesök, MOFFA

Interpellanten Anna-Lena Henriksson (KD) frågar:

  • Har slutrapport för projektet MOFFA presenterats och innehåller den ett underlag som visar på hur MOFFA inverkat på livskvaliteten?

  • Har verksamheten/projektet i uppdrag att även titta på vilka konsekvenser och effekter MOFFA har på andra delar av landstingets verksamhet, t ex familjeläkare, akutmottagning och 1177?

  • Finns det planer på att inkludera fler patientgrupper inom MOFFA och i så fall vilka?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20 §§ 18 och 19

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

        

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av