Interpellation om hur lönsam blir landstingets solelsatsning?

Interpellation LTV 160894

Datum

2016-06-08

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson, centerpartiet, ställer i interpellation inlämnad den 8 juni 2016 frågorna;

  • Hur påverkar den ny el-skatten landstingets kostnader och avskrivningar för befintliga solels-anläggningar?
  • Hur påverkar den nya el-skatten kommande investeringar i solel på nybyggnationer?
  • Har landstinget räknat på skillnaden och möjligheten att som stor aktör i större grad efterfråga solel från elmarknadens aktörer än att producera den själv?

Interpellationen har besvarats vid landstingsfullmäktige den 21 juni 2016.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av