Interpellation om kravet att vara legitimerad sjuksköterska för att söka tjänst som sektionsledare/enhetschef

Interpellation LTV 160874

Datum

2016-06-01

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Stephanie Bruksgård från moderaterna ställer i interpellation om kravet på att vara legitimerad sjuksköterska för att söka tjänst som sektionsledare /enhetschef följande frågor;

  • Är det nödvändigt att vara legitimerad sjuksköterska för att kunna ta anställning som sektionsledare/enhetschef?
  • På vilka grunder vilar dessa krav?

Interpellationen behandlades vid landstingsfullmäktige den 21 juni 2016.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av