Interpellation om elbilar

Interpellation LTV160867

Datum

2016-06-01

Författare

Johan Widén (M)

Johan Widén, moderaterna, ställer i interpellation angående elbilar följande frågor:

  • När kommer mål gällande andel elbilar att införas i miljöprogrammet
  • Varför saknas elbilar helt i landstingets bilpool?

Interpellationen behandlades vid landstingsfullmäktige den 21 juni 2016.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av