Motion om Införande av akutbil inom psykiatrin

Motion LTV 160687

Datum

2016-04-26

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Maria Liljedahl (SD) yrkar i motionen Införande av akutbilar inom psykiatrin inlämnad den 26 april 2016 att:

  • ett projekt med akutbil inom psykiatrin startas
  • projektet utvärderas inom två år efter projektstart och att det därefter tages ställning till om akutbil inom psykiatrin skall införas permanent i Landstinget Västmanland.

Motionen anmäls vid landstings fullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016.

 

Landstingsfullmäktiges beslut 2016-10-19 §120

1. Motionen anses besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av