Stärk patienternas inflytande med patientföreträdare

Motion LTV 160732

Datum

2016-05-09

Författare

Birgitta Andersson (C), Barbro Larsson (C), Magnus Ekblad (C), Gustaf Eriksson (C)

Birgitta Andersson, Barbro Larsson, Magnus Ekblad och Gustaf Eriksson samtliga centerpartiet yrkar i motionen stärk patienternas inflytande med patientföreträdare inlämnad den 9 maj 2016 att:

  • arbetssättet med patientföreträdare förs in i flera verksamheter.
  • Landstinget Västmanland tar fram en plan för ökad patientmedverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Motionen anmäls vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 21 juni 2016.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 23 november §151

Fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av