Förebyggande arbetsmiljöarbete inom Landstinget Västmanland

Motion LTV 160247

Datum

2016-02-08

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Anita Lilja-Stenholm (L) yrkar i motionen Förebyggande arbetsmiljöarbete inom Landstinget Västmanland att landstingsfullmäktige får utförlig redogörelse om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på olika nivåer inom Landstinget Västmanland.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av