Förebyggande arbetsmiljöarbete inom Landstinget Västmanland

Motion LTV 160247

Datum

2016-02-08

Författare

Anita Lilja Stenholm (L)

Anita Lilja-Stenholm (L) yrkar i motionen Förebyggande arbetsmiljöarbete inom Landstinget Västmanland att landstingsfullmäktige får utförlig redogörelse om hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på olika nivåer inom Landstinget Västmanland.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av