Ge ersättare rätt att delta i utbildning

Motion LTV 160298

Datum

2016-02-17

Författare

Gustaf Eriksson (C)

Gustaf Eriksson (C) yrkar i motionen om ersättares rätt till deltagande vid utbildning att ersättare ska ha rätt att deta i utbildning och få ersättning när de gör det.

 

Landstingsfullmäktiges beslut §101 2016-09-21

1. Motionen bifalls.

 

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av