Motion om skälig tjänstepension

Motion LTV 151456

Datum

2015-11-06

Författare

Barbro Larsson (C)

Barbro Larsson (C) yrkar i motion angående skälig tjänstepension att,

  • Landstinget Västmanland som arbetsgivare tar fram en handlingsplan för att hantera de som ska vara långtidssjuka på deltid med förtidspension eller sjukbidrag (som det kallades förr) 971231 och sedan fortsatt att arbeta deltid fram till sin pensionering och då fått 100 kronor/månad i tjänstepension

Landstingsfullmäktiges beslut 2016-10-19 §122:

Motionen återremitteras.

Regionfullmäktige beslutade 2017-09-27 §109:

Motionen anses besvarad.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av