Tandvårdens roll i arbetet mot våld i nära relationer

Motion LTV 151432

Datum

2015-11-02

Helena Hagberg, Ida Lindh, Bengt-Åke Nilsson, Anita Lilja-Stenholm och Lars Alderfors samtliga Liberalerna yrkar i motionen Tandvårdens roll i arbetet mot våld i nära relationer att:

  • kunskapen och medvetenhet hos Folktandvårdens medarbetare ska ses över och ökas.
  • riktlinjer och rutiner vid Folktandvården för tidig upptäckt och bemötande vid våld i familj eller nära relation utvecklas.
  • förutsättningarna för att utveckla samverkan mellan Folktandvården, landstingets barnhälsovård och kommunernas socialtjänst ska utredas.

 

Landstingsfullmäktiges beslut §99 2016-09-21

1. Motionens två första yrkanden anses besvarade

2. Motionens tredje yrkande bifalls.

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av