Hur belönas extra vårdinsatser i primärvården?

Interpellation LTV 130163

Datum

2013-02-08

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

premier, primärvård, vårdinsatser

Interpellanten Helena Hagberg (FP)  frågar angående fördelningen av "segerpremien"  till primärvården:

  • Tycker du att det var en bra fördelning som gjordes?

  • Om inte, kommer du att nästa gång en sådan här fråga blir aktuell att se till att de bästa insatserna också blir bäst premierade?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20 §§ 18 och 19

                                 *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av