Motion- Dags att öppna Landsstingsstyrelsens möten

Motion LTV 160092

Datum

2016-01-15

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) yrkar i motionen att landstingsstyrelsens möten blir öppna så att allmänheten får möjlighet att närvara vid dessa möten.

 

Regionfullmäktige beslutade 2017-02-22 § 17 att:

Bifalla motionen

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av