Motion om att bilda ett rättspsykiatricentrum i Sala

Motion LTV 151720

Datum

2015-12-28

Thomas Högström (M), Helena Hagberg (L), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen att:

  • ett rättspsykiatriskt centrum ska bildas i Sala
  • Initiativ till att centrumbildning sker i samverkan med Uppsala och Gävleborg

Landstingsfullmäktiges beslut 2016-10-19 §118:

 - Motionen anses besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av