Motion angående att erbjuda vård till fler patienter

Motion LTV 150701

Datum

2015-05-20

Författare

Mikael Andersson Elfgren (M)

Mikael Andersson Elfgren (M) yrkar i motion inlämnad den 20 maj 2015 att:

  • Landstinget Västmanland tar fram en strategi för att sälja vård till aktörer utanför Västmanland.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 17 februari 2016 § 16.

  • Fullmäktige beslutade att motionen ansågs besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av