Inför gemensam modell för specialistutbildning av sjuksköterskor

Motion LTV 150575

Datum

2015-04-30

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Malin Gabrielsson (KD) föreslår i motionen att en gemensam modell flr specialistutbildning av sjuksköterskor införs hos Landstinget Västmanland.

Landstingsfullmäktige har behandlat motionen den 17 februari 2016 § 15.

Fullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av