Interpellation om återsökning av medel från migrationsverket

Interpellation LTV160222

Datum

2016-02-03

Författare

Birgitta Andersson (C)

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen frågor om rutiner kring eftersökning av medel från migrationsverket.

Landstingsfullmäktige behandlade interpellationen den 17 februari 2016 § 20.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av