Interpellation om 134 nya ungdomsjobb inom vården

Interpellation LTV151637

Datum

2015-12-14

Författare

Sverre Linton (M), Mikael Andersson Elfgren (M)

Sverre Linton (M) och Mikael Andersson Elfgren (M) ställer i interpellationen frågorna:

  • Hur många av de utlovade 134 ungdomsjobben inom vården i Västmanland har tillskapats?
  • Avser socialdemokraterna att hålla sitt löfte om att skapa 134 traineejobb inom Landstinget Västmanland? Om ja, när kommer detta löfte att uppfyllas?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen den 17 februari 2016 § 20.

 

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av