Interpelation om upphandling av Bergslagssjukhuset

Interpellation LTV160181

Datum

2016-01-28

Författare

Helena Hagberg (L)

Nyckelord

bergslagssjukhuset, upphandling

Helena Hagberg (L) ställer i interpellationen frågan:

  • Hur ser tidschemat och processen ut för att ta fram nytt förfrågningsunderlag för LOU-upphandling av Bergslagssjukhuset?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen den 17 februari 2016 § 20.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av