Interpellation om införande av SMS-livräddare i Västmanland

Interpellation LTV160234

Datum

2016-02-05

Författare

Ingvar Nordén (KD)

Ingvar Nordén (KD) ställer i interpellationen frågorna:

  • Har majoriteten för avsikt att införa SMS-livräddare?
  • Om ja, när?

Interpellationen har behandlats av landstingsfullmäktige den 17 februari 2016 § 20.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av