Interpellation om avbokningsregler inom Västmanlands sjukhus

Interpellation LTV160121

Datum

2016-01-21

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

avbokning

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen frågorna:

  • Hur många sena avbokningar gjordes inom Västmanlands sjukhus 2015?
  • Hur stora beräknas kostnaderna vara för dessa sena avbokningar?

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen den 17 februari 2016 § 20.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av