Hur mår länets ambulanser?

Interpellation LTV 130160

Datum

2013-02-07

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Nyckelord

ambulans, bilprovning, patientsäkerhet

Interpellanten Roy Cederbäck (KD) frågar:

  • Har någon analys gjorts av hur felen påverkat personalen och patienternas säkerhet?

  • Har resultatet förändrat arbetet med tillsynen av ambulansfordonen?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20 §§ 18 och 19

                                *  att anse interpellationen besvarad.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av