Interpellation om shemaläggning

Interpellation LTV160131

Datum

2016-01-22

Författare

Stephanie Bruksgård (M)

Nyckelord

akuten, natttjänstgöring, nyexaminerad

Stephanie Bruksgård (M) ställer i interpellationen frågor gällande schemaläggning bland annat nyexaminerade och vid akuten.

Interpellationen behandlades av Landstings Fullmäktige den 17 februari 2016 § 20.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av