Interpellation om vad som händer efter nedläggning av familjepedagogerna i KAK?

Interpellation LTV160204

Datum

2016-02-01

Författare

Birgitta Andersson (C)

Nyckelord

familjepedagogerna, KAK

Birgitta Andersson (C) ställer i interpellationen frågor om vad som kommer att hända när det tidigare samarbetet med familjepedagogerna i KAK upphör i och med halvårsskiftet 2016.

Interpellationen har behandlats av Landstings fullmäktige den 17 februari 2016 § 20.

 

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av