Interpellation om personal som saknar legitimation

Interpellation LTV160119

Datum

2016-01-20

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

legitimation, personal

Maria Dellham (M) ställer i interpellationen frågor om legitimationer hos anställda i Landstinget Västmanland.

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige den 17 februari 2016 § 20.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av