Interpellation om ansvaret för patienter vid sjukresor och överlämning

Interpellation LTV160187

Datum

2016-01-29

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

ansvar, Sjukresor

Maria Dellham (M) ställer i interpellationen frågor om ansvar, rutiner och kontroll vid sjukresor och överlämning.

Interpellationen har behandlats av Landstings fullmäktige den 17 februari 2016 § 20.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av