Interpellation om kontroll av anställdas belastningsregister

Interpellation LTV160217

Datum

2016-02-02

Författare

Maria Liljedahl (SD)

Nyckelord

belastningsregister, brott, kontroll

Maria Liljedahl (SD) frågar om hur och om Landstinget Västmanland säkerställer att nyanställdas belastningsregister är utan anmärkning även om de bott eller verkat i utlandet. mm.

Landstingsfullmäktige har behandlat interpellationen den 17 februari 2016 § 20.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av