Interpellation angående reservvatten

Interpellation LTV160122

Datum

2016-01-21

Författare

Andreas Weiborn (M)

Nyckelord

beredskap, kris, vatten

Andreas Weiborn (M) stället i interpellationen frågorna:

I vilken utsträckning har Västmanlands sjukhus tillgång till reservvatten?

Hur är beredskapen för Västmanlands sjukhus om avsaknad av vatten blir aktuellt för en längre tid?

Interpellationen har behandlats av Landstingsfullmäktige vid sammanträdet den 17 februari 2016 § 19 och 20.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av