Landstingets personalpolitik

Interpellation LTV 151286

Datum

2015-10-07

Författare

Maria Dellham (M)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av