Seniormottagningar och äldrevårdscentraler

Interpellation LTV 151284

Datum

2015-10-06

Författare

Helena Hagberg (L)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar i handlingarna nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av