Seniormottagningar och äldrevårdscentraler

Interpellation LTV 151284

Datum

2015-10-06

Författare

Helena Hagberg (L)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar i handlingarna nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av