I väntan på ambulans

Interpellation LTV 151251

Datum

2015-09-29

Författare

Birgitta Andersson (C)

Du hittar frågeställning och svar i handlingarna nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av