Strålsäkerhet

Interpellation LTV 130159

Datum

2013-02-07

Författare

Roy Cederbäck (KD)

Nyckelord

kvalitetssystem, strålskydd, TILDA

Interpellanten Roy Cederbäck (KD) frågar:

  • Hur ser arbetet ut med kvalitetsledningssystem inom strålsäkerhet och uppföljningen av dessa?

  • Hur fungerar utbildningen för personalen om metoder, utrustning och strålskydd?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20 §§ 18 och 19

                                  *  att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av