Förlorad tjänstepension

Interpellation LTV 151304

Datum

2015-10-09

Författare

Barbro Larsson (C)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar i handlingarna nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av