Förlorad tjänstepension

Interpellation LTV 151304

Datum

2015-10-09

Författare

Barbro Larsson (C)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar i handlingarna nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av