Förlorad tjänstepension

Interpellation LTV 151304

Datum

2015-10-09

Författare

Barbro Larsson (C)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar i handlingarna nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av