Diarium på nätet

Interpellation LTV 151311

Datum

2015-10-12

Författare

Sverre Linton (M)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar i nedan bilagda handlingar.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av