Diarium på nätet

Interpellation LTV 151311

Datum

2015-10-12

Författare

Sverre Linton (M)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar i nedan bilagda handlingar.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av