Lövhaga

Interpellation LTV 151294

Datum

2015-10-08

Författare

Tomas Högström (M)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar i de bilagda handlingarna.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av