Lövhaga

Interpellation LTV 151294

Datum

2015-10-08

Författare

Tomas Högström (M)

Du hittar interpellationens frågeställning och svar i de bilagda handlingarna.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av