Famlijecentralen i Sala

Interpellation LTV 151462

Datum

2015-11-06

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Du hittar motionens frågeställning och svar i de bilagda handlingarna.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av