Famlijecentralen i Sala

Interpellation LTV 151462

Datum

2015-11-06

Författare

Malin Gabrielsson (KD)

Du hittar motionens frågeställning och svar i de bilagda handlingarna.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av