Om styrande dokument i landstinget

Interpellation LTV 151460

Datum

2015-11-06

Författare

Jenny Landernäs (M)

Interpellationens frågeställning samt svar hittar du i nedan bilagda handlingar.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av