Reklam i kollektivtrafiken

Interpellation LTV 151452

Datum

2015-11-05

Författare

Sverre Linton (M)

Frågeställning och svar hittar du i nedan bilagda handlingar.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av