Underlätta för mottagandet av asylsökande

Interpellation LTV 151454

Datum

2015-11-06

Författare

Barbro Larsson (C)


För interpellationens frågeställning, se bilagd handling nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av