Om kortbetalning

Interpellation LTV 151443

Datum

2015-11-04

Författare

Sverre Linton (M)

För beskrivning av interpellationens frågeställning, se bilagda handlingar nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av