Skultuna vårdcentral

Interpellation LTV 151463

Datum

2015-11-06

Författare

Maria Dellham (M)

För beskrivning av interpellationen, se bilagd handling nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Andreas Engstedt

021-17 57 39
andreas.engstedt@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av