Skultuna vårdcentral

Interpellation LTV 151463

Datum

2015-11-06

Författare

Maria Dellham (M)

För beskrivning av interpellationen, se bilagd handling nedan.

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av