Hemgångsråd

Interpellation LTV 130153

Datum

2013-02-06

Författare

Maria Dellham (M)

Nyckelord

hemgångsråd, patientlag, vårdplanering

Interpellanten Maria Dellham (M) frågar:

  •  I vilken omfattning arbetar Västmanlands sjukhus med så kallade hemgångsråd för patienterna efter sjukhusvistelse?

      -  Landstingsfullmäktige beslutade 2013-02-20 §§ 18 och 19

                                 * att anse interpellationen besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Amanda Uras

021-17 65 07
amanda.uras@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av