Motion om tydliggörande och samlande av landstingets arbete för mänskliga rättigheter

Motion LTV 151153

Datum

2015-09-08

Folkpartiet yrkar i sin motion om tydliggörande och samlande av landstingets arbete för mänskliga rättigheter att:

  • landstingsfullmäktige ger landstingsstyrelsen i uppdrag att intesifiera arbetet med mänskliga rättigheter och tydliggöra det organisatoriska ansvaret för dessa inom Landstinget Västmanland

Motionen har anmälts vid landstingsfullmäktige den 23 september 2015 § 84.

 

Landstingsfullmäktiges beslut §100 2016-09-21

1. Motionen anses besvarad.

 

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av