Motion om utvärdering av mobil familjeläkarenhet

Motion LTV 150941

Datum

2015-07-08

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Birgitta Andersson (C), Maria Dellham (M), Helena Hagberg (L)

Maria dellham (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrielsson (KD) yrkar i motionen dags att utvärdera moil familjeläkarenhet att:

  • utvärdering av mobil familjeläkarenhet genomförs

Motionen biföllits vid Landstingsfullmäktige 2016-04-20 §46.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av