Motion om it-stöd för äldre vårdpersonal

Motion LTV 151081

Datum

2015-08-25

Författare

Malin Gabrielsson (KD), Ingvar Nordén (KD), Joakim Widell (KD)

Malin Gabrielsson, Ingvar nordén och Joakim Widell (samtliga KD) yrkar i motion om it-stöd för äldre vårdpersonal att:

  • möjligheterna för ett projektinitiativ inom socialfonden ÖMS undersöks i syfte att starta ett förbättringsarbete inom it-support, riktat mot vårdande personal i pensionsoåldern

Motionen har behandlats av landstingsfullmäktige den 21 juni 2016 § 81, fullmäktige beslutade att motionen avslås.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av