Motion om att införa vårdval inom psykoterapin

Motion LTV 150986

Datum

2015-07-29

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabriellson(KD) yrkar i motion om införande av vårdval inom psykoterapin att:

  • vårdval inom psykoterapin införs i syfte att erbjuda behandling och stödjande samtal inom vuxenpsykiatrin

Motionen avslogs vid Landstingsfullmäktige 2015-11-18 §132.

 

Bifogade handlingar

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av