Motion om höjd extra ersättning vid natttjänstgöring

Motion LTV 150964

Datum

2015-07-20

Tomas Högström (M), Helena Hagber (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin Gabrilsson (KD) yrkar i motion om höjd extra ersättning vid nattjänstgöring att:

  • den särskilda nattersättningen höjs till 3 000 kronor per månad

Motionen avslogs vid Landstingsfullmäktige 2016-04-20 § 47.

Bifogade svarshandlingar

Kontakt

Motioner & Interpellationer
Moderator

Eva Wilhelmsson

021-481 87 71
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se

 

Dela

Portalen levererad av